Cena

Hmotnosť hasiva

Trieda požiaru

Využitie

Penové hasiace prístroje

Hasiace prístroje tried A, B

Tieto prístroje sú vhodné pre hasenie horľavých kvapalín, ktoré sa nemiešajú s vodou. Hasivom je primárne voda s prímesou penidla. Táto zmes zabráni úniku horľavých pár a plynov a súčasne zabraňuje prístupu vzduchu k horiacej látke. Svoje využitie nájdu tieto prístroj napr. Pri hasení benzínu, chemických závodoch či skladoch horľavín.

 

Hasiace prístroje tried A, B, F

Tento prístroj je vhodný pri požiaroch rastlinných a živočíšnych olejov a tukov. Nájde svoje využitie najmä v kuchyniach a reštauráciách. Hasiace látkou tohto prístroja je voda so špeciálnymi aditívami. Táto zmes vytvára ochranný film a tým pádom bráni prístupu kyslíka. Požiar je teda uhasený veľmi rýchlo a nevzniká tu riziko opätovného vzplanutia.


Filtrovanie
ikona