Cena

Hmotnosť hasiva

Trieda požiaru

Využitie

Plynové hasiace prístroje

Jedná sa o ekologické hasiace prístroje s čistým hasivom. Tieto prístroje možno využiť ako náhradu zakázaných halónov, ktoré už z ekologických dôvodov nesmú byť používané. Hasivo je elektricky nevodivé, netoxické a nespôsobuje koróziu. Vhodné využitie nájdete pri hasení požiarov elektrických rozvodní, serverov, elektroniky alebo archívov. Vzhľadom k tomu, že hasivo sa po hasení samovoľne odparí, nedochádza teda k znehodnoteniu hasených predmetov, ako je tomu u bežných hasiacich prostriedkov.


Filtrovanie
ikona