Cena

Hmotnosť hasiva

Trieda požiaru

Využitie

Práškové hasiace prístroje

Hasiace prístroje tried A, B, C

Tieto prístroje majú univerzálne použitie a sú tiež najpredávanejším typom. Sú určené na tri triedy požiaru (A, B a C). Využitie môžeme nájsť v rodinných domoch, obytných a skladových budovách, obchodných domoch, garážach či nákladných automobiloch. Tiež je možné ich použiť na zariadení pod elektrickým napätím do 1000 V. Kde je použitie nevhodné, je najmä prostredie s prístrojmi citlivými na prach, napr. Počítače, televízory alebo jemná elektronika.

 

Hasiace prístroje triedy D

Pri požiari kovov dochádza pri horení k extrémne vysokým teplotám. Preto je teda nutné použiť špeciálne prášok. Štandardné práškový hasiaci prístroj (ABC) nie je pre tieto požiare dostatočne účinný a ostatné hasiace prostriedky by mohla s kovmi nebezpečne reagovať. Je teda nutné využiť výhradne prístroj určený špeciálne na triedu D. Účinnými hasiacimi látkami sú alkalické chloridy. Tieto organické prísady umožňujú pokrytie povrchu horľavého kovu, teda, že prášok okamžite prilieha a zabráni tak prístupu vzduchu. Hasiaci prístroj triedy D nájde svoje uplatnenie napr. V priestoroch, kde sa pracuje s ľahkými alkalickými kovmi ako draslík, sodík, horčík alebo jeho zliatiny s hliníkom. Avšak tento prístroj nie je možné použiť na hasenie zariadení pod elektrickým napätím.


Filtrovanie
ikona