Cena

Snehové hasiace prístroje (CO2)

Hasivom týchto prístrojov je stlačený oxid uhličitý. Na rozdiel od penových alebo práškových hasiacich prístrojov za sebou nezanechávajú zvyšky hasiva a nedochádza teda k znehodnoteniu hašených predmetov. Prístroje nájdu svoje využitie pri požiaroch elektroniky alebo horľavých kvapalín. Ale pozor, prístroje nie sú vhodné na použitie pre hasenie sypkých a pri kontakte s pokožkou hrozí vznik omrzlín.


Filtrovanie
ikona