Cena

Vodné hasiace prístroje

Hasivom týchto prístrojov je voda. Tým pádom hasiacim účinkom je najmä chladenie. Nájdu svoje využitie hlavne pri požiaroch pevných látok, napríklad v poľnohospodárstve či domácnostiach. Väčšinou nie sú vhodné pre hasenie zariadení pod elektrickým napätím, ale v našej ponuke nájdete aj špeciálny vodný hasiaci prístroj, ktorý túto schopnosť má.


Filtrovanie
ikona