Zaujímame sa o ekológiu


Opäť Vám ponúkame ekologické plynové hasiace prístroje SACLON, obsahujúca špeciálne netoxické hasivo, ktoré je elektricky nevodivé a nespôsobuje koróziu. Využijete ich v nákladných autách, v domácnostiach, ale aj v halách, či iných rozsiahlych priestoroch, v ktorých sú umiestnené cenné predmety, ktorý sa nesmú poškodiť použitím iných hasiacich prostriedkov.

Hodí sa ako súčasť vybavenia a prevencia proti požiaru jemnej mechaniky a elektroniky, výpočtovej a záznamovej techniky, nosičov dát, telefonických ústrední, počítačov, elektromotorov, archívov alebo múzeí.

Vďaka tomu neničí bronz, obrazy, oblečenie, ani tapisérie.