ALTUS Professional Alsan WC Gél - čistiaci prostriedok na sanitárnu keramiku

ALTUS Professional Alsan WC Gél - čistiaci prostriedok na sanitárnu keramiku

Veľkosť balenia: 0,75, 5 l

Kód: 000066
Dostupnosť: Skladom
Výrobca: CZ-ALCH
Kategórie: Čistiace a dezinfekčné prostriedky
Varianta:
0,75 l
5 l
Vaša cena:
10 € s DPH
8,26 € bez DPH
ikona
ikona

ALTUS Professional ALSAN WC Gél

Kyslý čistiaci prípravok na toaletnej misy, pisoáre a ďalšie sanitárnu keramiku. Účinne odstraňuje hrdzu, vodný a močový kameň, plesne a iné nečistoty. Pôsobí nad aj pod vodnou hladinou. Zanecháva žiarivý lesk a sviežu vôňu.

 

Návod na použitie:

Prípravok naneste rovnomerne na vnútornú stenu toaletnej misy alebo iné znečistené miesto, nechajte niekoľko minút pôsobiť a opláchnite vodou. V prípade potreby podporte účinok mechanicky, napr. Kefou.

Zloženie:

5-15% kyselina mravčia, <5% neiónové povrchovo aktívne látky, parfum, Limonene, farbivoVýstražné upozornenia:
H315
Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia:
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare / tvárový štít.
P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337 + P313 Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.


obsahuje:
kyselina mravčia (CAS: 64-18-6)

Použitie Vhodné na použitie na toaletnej misy, pisoáre a ďalšie sanitárnu techniku
Varianta 0,75 l, 5 l