HSM 600S - CH - Havarijná súprava - chemická

Kód:
Dostupnosť: Do 4 dní
Výrobca: HE - M
Kategórie:
Vaša cena:
1 565,60 € s DPH
1 293,88 € bez DPH
ikona
ikona
Táto profesionálna havarijná súprava je určená do veľkých skladísk a výrobných prevádzok. Jedná sa o najväčšiu súpravu v ponuke, je vhodná aj pre zložky zasahujúce pri havarijných únikoch nebezpečných látok na komunikacích.Souprava disponuje maximálnou sorpčnou kapacitou a všetkými druhmi sorbentov. Vďaka svojej mobilite a prehľadnému usporiadaniu umožňuje rýchlu a mimoriadne efektívnu aplikáciu. Široká škála prostriedkov osobnej ochrany účinne chránia zdravie aj životy zasahujúce posádky.V tejto chemickej súprave sú sorbenty, ktoré majú charakter hydrofilný a oleofilné a navyše sú vysoko odolné proti pôsobeniu agresívnych chemikálií, silných zásad a kyselín. Používajú sa na likvidáciu únikov nebezpečných agresívnych kvapalín v chemických závodoch aj pri preprave chemikálií. Zloženie havarijnej súpravy: 300 × sorpčná rohož15 × sorpčná had15 × sorpčná polštář20 × sorpčná chemická utěrka4 × sypký sorbent SK 11 × havarijný tmel 10 PMPA1 × kanalizačné upchávka 65 × 45 cm1 × ochrannej brýle1 × ochranné rukavice (CE 98/686 / EEC) 1 × ochranný respirátor4 × výstražná nálepka "NEBEZPEČNÝ ODPAD" 4 × vrece na použité sorbenty1 × výstražná páska 100 m2 × chemické světlo1 × metlička a lopatka1 × mobilný box s rozmermi 120 × 80 × 95 cm Sorpčná kapacita 386 litrov