SKUM AFFF 6 % EXG Concentrate penidlo

Tvorí penovú prikrývku, čím zabraňuje prístupu kyslíka k horiacej látke. Vytvára vodný film, utesňuje povrch horiacej látky a potláča tak unikajúce výpary z nej.

Kód: F103173
Dostupnosť: Do 25 dní
Výrobca: ZAH
Kategórie: Hasiace prístroje
Varianta:
20 l
25 l
200 l
1000 l
Vaša cena:
52 € s DPH
42,98 € bez DPH
ikona
ikona

Prečo si penidlo zaobstarať?

Penidlo SKUM AFFF 6 % EXG Concentrate je vodná filmotvorná pena, ktorá kombinuje technológiu fluórovaných a uhľovodíkových povrchovo aktívnych látok, aby zabezpečila perfektné potlačenie požiaru a dymu u požiarov triedy B, teda horľavých kvapalín, ako napríklad benzín, olej, farby, alkohol, decht, vosk apod. Toto penidlo zo syntetickej peny sa na hasenie používa zriedené ako 6 % roztok v sladkej, slanej alebo tvrdej vode.

 

Ako penidlo funguje?

SKUM AFFF 6 % EXG penový roztok vyniká svojou odolnosťou a ochranou pred opätovným vzplanutím ohňa. Požiar potláča v 3 fázach:

 • tvorí penovú prikrývku, čím zabraňuje prístupu kyslíka k horiacej látke
 • vytvára vodný film, utesňuje povrch horiacej látky a potláča tak unikajúce výpary z nej
 • voda, ktorú penový roztok obsahuje, ochladzuje horiacu látku

Obsahuje fluorochemikálie C6 s krátkym reťazcom, ktoré sú vyrábané pomocou procesu založeného na teloméry, ktorý neprodukuje PFOS.

 

Čo s ním môžeme hasiť?

Penidlo je určené na použitie pri požiaroch uhľovodíkových palív triedy B s nízkou rozpustnosťou vo vode, ako sú surové oleje, benzíny, motorová nafta a letecké palivá. Nie je vhodný pre použitie na nemrznúce kvapaliny sa znateľnou rozpustnosťou vo vode, ako je metylalkohol a etylalkohol, acetón a metyletylketón. Penidlo môže byť použité aj v spojení so suchými chemickými látkami z dôvodu ešte vyššej účinnosti pri hasení. Je ideálny pre hasiace aplikácie s pevnou, polopriepustnou a núdzovú odozvou, ako napríklad:

 • palivové alebo chemické skladovacie nádrže
 • priemyselné chemické a ropné spracovateľské zariadenia
 • zariadenia na nakladanie a vykladanie nákladných / železničných vozidiel
 • priestory obsahujúce horľavú kvapalinu
 • mobilné zariadenia
 • lietadlové hangáre

Ako penidlo použiť?

Možno ho efektívne aplikovať pomocou väčšiny bežných hasiacich zariadení na vypúšťanie peny. Pre optimálny výkon by tvrdosť vody nemala prekročiť 500 ppm (vápnik a horčík). Vyžaduje nízku výtlačnú energiu pre penenie a penový roztok môže byť aplikovaný s odsávacími a neodsávacími zariadeniami. Zariadenie bez ašpirácie, ako sú trysky vodnej hmly / prúdnice trysiek alebo štandardné sprchové hlavice, zvyčajne vytvárajú pomery expanzie od 2: 1 do 4: 1. Nasávacie výbojové zariadenia s nízkou expanziou zvyčajne produkujú expanzné pomery od 3,5: 1 do 10: 1, v závislosti od typu zariadenia a prietoku. Stredne expanzné vybojové zariadenia obvykle produkujú expanzné pomery od 20: 1 do 60: 1.

Odporúčaný rozsah prevádzkových teplôt je -2 °C do +60 °C. Penový koncentrát možno správne dávkovať pomocou väčšiny bežných správne nastavených zariadení pre dávkovanie in-line, ako sú:

 • vyvážené a radové vyvážené tlakové čerpadlo
 • vyvážené tlakové mechové nádrže a regulátory prietoku pomeru
 • dávkovača typu okolo čerpadla
 • pevné alebo prenosné dávkovače typu in-line Venturiho trubice
 • trysky s pevnými rúrkami vyvíjača / zberača

Pre okamžité použitie ho možno zriediť i čerstvou alebo morskou vodou na 6 % koncentrát. Na neskoršie použitie sa poraďte s technickými službami ohľadom predmiešania skladovaného roztoku (iba sladká voda).

Malo by byť skladované v originálnom dodávanom balení alebo v odporúčanom skladovacom vybavení pre penové systémy v rozmedzí odporúčaných teplôt. Ak penidlo počas prepravy alebo skladovania zamrzne, možno mu po úplnom roztopení jemným premiešaním obnoviť plnú prevádzkyschopnosť. Faktory ovplyvňujúce dlhodobú a efektívnu účinnosť penového koncentrátu zahŕňajú vystavenie teplote a cyklovanie, vlastnosti skladovacích nádob, vystavenie vzduchu, odparovanie, riedenie a znečistenie. Efektívnu životnosť penidla maximalizujete nastavením optimálnych podmienok skladovania a správnou manipuláciou. Penidlo preukázalo efektívny hasiaci účinok s obsahom skladovaným v pôvodnom obale za správnych podmienok po dobu viac ako 10 rokov. Miešanie s inými penovými koncentráty sa na dlhodobé skladovanie neodporúča. Vhodné je použitie v spojení s porovnateľnými 6 % produkty AFFF. Bude tak pri použití zaručená okamžitá reakcia.

Aby sa zabránilo korózii hasiaceho zariadenia, nemali by sa v spojení s penidlom používať pozinkované materiály.

Bod mrznutia -8 °C
Bod tuhnutia -5 °C
Hustota 1,02 ± 0,02 g / ml
Index lomu Min. 1,3530
Napenenie 3 cm3 pri 6 % roztoku
pH 7,0 - 8,0
Sediment ≤ 0,25 %
Varianta 20 l, 25 l, 200 l, 1000 l
Viskozita 1.8 ± 0.5 cSt
Vzhľad Číra jantárová kvapalina