PROTECTA® - Materiály pasívnej požiarnej ochrany

Pasívna alebo tiež stavebná požiarna ochrana (protipožiarne upchávky a tesnenia požiarnych prestupov) má za cieľ zastaviť alebo spomaliť šírenie ohňa v budovách a predĺžiť tak ľuďom čas na evakuáciu. Toto je dosiahnuté pomocou protipožiarnych upchávok, ktorými sú, zjednodušene povedané, utesnené priestory okolo trubiek, káblov a ďalších prvkov prechádzajúcimi inak ohňovzdornými múrmi. Protipožiarne tesnenie prestupov tak pri požiari zabráni šíreniu ohňa a dymu napríklad cez roztavené plastovené rúry.


Filtrovanie
ikona