Požiarna ochrana

Prvým a základným pravidlom ochrany domovov pred vznikom požiaru je zabezpečenie potrebnej protipožiarnej techniky a samozrejme jej dostatočné označenie. V našej ponuke nájdete hasiace prístroje, ale aj ďalšie, špeciálne hasiace prostriedky. Odporúčame tiež, vybaviť domácnosť požiarnymi detektormi a hlásičmi.

 

Nepodceňuje situáciu a pripravte sa na všetko dopredu. Môžete tak zachrániť cenné životy.


Filtrovanie
ikona