Detektory a hlásiče

Včasným odhalením požiarov môžete chrániť Vašu domácnosť, majetok, ale predovšetkým svoje zdravie a zdravie Vášho okolia. S našou ponukou detektorov budete dostatočne chránení.

 

Povinnosť inštalovať a udržiavať v prevádzkyschopnom stave požiarno-bezpečnostné zariadenie vyplýva právnickým a podnikajúcim fyzickým osobám najmä z ustanovení podľa zákona č. 133/1985 Zb. o požiarnej ochrane. Obdobné zákonné povinnosti vznikajú tiež fyzickým osobám, a to podľa ustanovení § 17 ods.1 písm. d), e) ai) toho istého zákona. Podrobné technické požiadavky týkajúce sa vybavenia niektorých druhov stavieb zariadením autonómnej detekcie a signalizácie sú predmetom vyhlášky č.23 / 2008 Zz o technických podmienkach ochrany stavieb.


Filtrovanie
ikona