Bezpečnostná tabuľka - požiarna hadica

Rozmer: 150 x 150 mm; označuje miesto požiarnej hadice

Kód: F002
Dostupnosť: Skladom
Výrobca: CZ
Kategórie: Bezpečnostné značenie
Varianta:
Samolepiaca fólia
Samolepiaca fotoluminiscenčná fólia
Samolepiace fotoluminiscenčné spenené PVC
Vaša cena:
0,60 € s DPH
0,50 € bez DPH
ikona
ikona

Čo tabuľka označuje?

Požiarne bezpečnostné značka označujúca miesto požiarnej hadice. Je hhodná k inštalácii na miesta, kde nie je požiarna hadice viditeľná (z chodieb alebo miestností). V prípade požiaru je toto miesto lepšie viditeľné a možno požiarnu hadicu ľahko nájsť. Vhodná do interiérov i exteriérov. Pri vonkajšom použití odporúčame použiť ochrannú vrstvu, kvôli zabezpečeniu pred nežiaducimi vplyvmi počasia.

 

Upozornenie:

Bezpečnostné značenie podlieha nariadeniu vlády č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci. Predpis zároveň stanovuje kritériá pre vzhľad značky. Určuje správne umiestnenie bezpečnostného značenia. Držte sa všeobecne platných pravidiel pri umiestňovaní značiek, a hlavne dbajte na správnu voľbu značky, dostatočnú údržbu, počet značiek umiestnených v priestore a pozornosť venujte aj zdrojom svetla, ktoré by mohli viditeľnosť značky znížiť. Vyvarujte sa umiestňovaniu väčšieho počtu značiek vedľa seba alebo značiek s podobnou vizualizáciou, ale odlišným významom (môže dôjsť k nepochopeniu alebo zámene).

Rozmery 150 x 150 mm
Varianta Samolepiaca fólia, Samolepiaca fotoluminiscenčná fólia, Samolepiace fotoluminiscenčné spenené PVC