ALTUS Professional Alsan - čistiaci prostriedok na umývarenské a sanitárne plochy

ALTUS Professional Alsan - čistiaci prostriedok na umývarenské a sanitárne plochy

Objem: 0,75 l; použitie: čistenie všetkých umývateľných kyselinovzdorných povrchov a sanitárných zariadení; odstraňuje zvyšky vápenných a cementových zmesí,

Kód: 000202
Dostupnosť: Skladom
Výrobca: CZ-ALCH
Kategórie: Čistiace prostriedky na umyvárenské použitie
Varianta:
0,75 l
1 l
5 l
10 l
25 l
Vaša cena:
2,70 € s DPH
2,23 € bez DPH
ikona
ikona

ALTUS Professional ALSAN

Kyslý čistiaci prípravok na upratovanie umývárenských a sanitárnych plôch (keramické obklady, umývadlá, vane, vodovodné batérie, sprchové kúty, toalety atď.). Účinne odstraňuje vodný kameň, hrdzu, zvyšky mydla, vápenné usadeniny a ostatné bežné nečistoty. Vyčistený povrch je žiarivo lesklý a hygienicky čistý.
Pištoľ umožňuje okrem rozprašovanie aj tvorbu stabilnej peny, ktorá sa dlhšie udrží na povrchu, nesteká a vďaka tomu pôsobí na nečistoty dlhšiu dobu.

 

Návod na použitie:

Neriedený prípravok naneste na znečistený povrch, nechajte pôsobiť 1 - 5 minút (podľa úrovne znečistenia) a opláchnite vodou alebo zotrite. V prípade potreby podporte účinok mechanicky, napr. Kefou. Na stieranie podláh možno použiť roztok 1:10 (100 ml prípravku / 1 l vody).

zloženie:

5-15% kyselina mravčia, <5% neiónové povrchovo aktívne látky, parfum, Limonene, farbivoVýstražné upozornenia:
H315
Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia:
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare.
P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337 + P313 Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.


obsahuje:
kyselina mravčia (CAS: 64-18-6)

Varianta 0,75 l, 1 l, 5 l, 10 l, 25 l