ALTUS Professional Boxer čistiaci a odmasťovací prostriedok

ALTUS Professional Boxer čistiaci a odmasťovací prostriedok

Objem: 0,75 l; použitie: odstraňovanie zašlej špiny a mastných nečistôt; obsahuje tekutú drôtenku; silný účinok

Kód: 000208
Dostupnosť: Skladom
Výrobca: CZ-ALCH
Kategórie: Čistiace a dezinfekčné prostriedky
Varianta:
0,75 l
1 l
5 l
10 l
25 l
Vaša cena:
3,80 € s DPH
3,14 € bez DPH
ikona
ikona

ALTUS Professional BOXER

Alkalický prípravok na odstraňovanie zašlej špiny a mastných nečistôt. Výborne čistí a odmasťuje kovové i nekovové umývateľné a chemikáliám odolné pevné povrchy (napr. podlahy, súčasti strojov a motorov, grily, krbové sklá, plachty nákladných automobilov, kameninu, betón, plast, keramiku). Obsahuje tekutú drôtenku pro extra silný účinok.

 

Návod na použitie:

Prípravok naneste na čistený povrch, nechajte pôsobiť asi 5 minút a opláchnite vodou alebo zotrite. Horúce alebo teplé povrchy (napr. motory, grily, krbové sklá) nechajte pred nanesením prípravku vychladnúť. U citlivých materiálov vykonajte najprv skúšku nanesením prípravku na málo viditeľnú časť.

Zloženie: 

Voda, < 5 % neiónová povrchovo aktívna látka, metakremičitan sodný pentahydrát (CAS: 10213-79-3), hydroxid sodný (CAS: 1310-73-2), 1-methoxy-2-propanol, amfotérna povrchovo aktívna látka, <1% fosfonáty, parfum, Butylphenyl methylpropional

 

Štandardné vety o nebezpečnosti:
H290 Môže byť korozívny pre kovy.
H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.


Pokyny pre bezpečné zachádzanie:
P280 Používajte ochranné rukavice / ochranné okuliare / ochranný štít na tvár.
P302+P352 PRI DOTYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktní šošovky, ak sú nasadené a ak ich je možné vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ STREDISKO alebo lekára.


Obsahuje:
metakremičitan disodný pentahydrát, CAS: 10213-79-3
hydroxid sodný, CAS: 1310-73-2

Použitie Domácnosť, firmy
Varianta 0,75 l, 1 l, 5 l, 10 l, 25 l