ALTUS Professional Koberal SP čistiaci prostriedok na strojné čistenie kobercov so sviežou vôňou

Objem: 1, 5 l; použitie: strojné čistenie kobercov, poťahov a čalúnenia; oživuje farby; čistí do hĺbky; sviežo voní

Kód: 000031
Dostupnosť: Skladom
Výrobca: CZ-ALCH
Kategórie: Čistiace a dezinfekčné prostriedky
Varianta:
1 l
5 l
10 l
25 l
Vaša cena:
3,24 € s DPH
2,68 € bez DPH
ikona
ikona

ALTUS Professional KOBERAL SP

Nízkopenivý prípravok na strojové čistenie kobercov, poťahov a čalúnenia extrakčným spôsobom. Čistí do hĺbky, dôkladne a šetrne. Oživuje farby a zabraňuje opätovnému usadzovaniu špiny. Zanecháva sviežu vôňu.

 

Riedenie: roztok 1: 100 - 1:50 (10 - 20 ml prípravku do 1 l vlažnej vody) podľa miery znečistenia

Návod na použitie: Roztok prípravku použite podľa návodu čistiaceho stroja

Zloženie: <5% neiónové povrchovo aktívne látky, aniónové povrchovo aktívne látky, amfoterné povrchovo aktívne látky, 1-metoxypropán-2-ol, parfum, Limonene, Coumarin, Linalool, alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl alcohol, 2-bromo-2- nitropropane-1,3-diol, Iodopropynyl butylcarbamate

 

 

Výstražné upozornenia:
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

 

Bezpečnostné upozornenia:
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Používajte ochranné okuliare / tvárový štít.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337 + P313 Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.

 

obsahuje:
Etoxylovaný alkohol C12-14, 7 EO (CAS: 68439-50-9)

Použitie Strojové umývanie kobercov a čalúnenia
Varianta 1 l, 5 l, 10 l, 25 l