ALTUS Professional Polymer Metalic - čistiaci prostriedok pre vytvorenie polymérovej ochrannej vrstvy

ALTUS Professional Polymer Metalic - čistiaci prostriedok pre vytvorenie polymérovej ochrannej vrstvy

Veľkosť balenia: 5, 10 l

Kód: 030057
Dostupnosť: Skladom
Výrobca: CZ-ALCH
Kategórie: Čistiace a dezinfekčné prostriedky
Varianta:
5 l
10 l
Vaša cena:
48 € s DPH
39,67 € bez DPH
ikona
ikona

ALTUS Professional POLYMER METALLIC

Metalická polymérová disperzia pre ošetrenie a vytvorenie ochrannej vrstvy na vodeodolných elastických podlahovinách, ako sú napríklad linoleum, marmoleum, PVC a iné. Je určená predovšetkým pre vysoko mechanicky namáhané povrchy. Vytvára lesklý protišmykový ochranný film odolný proti poškriabaniu a usadzovaniu nečistôt, čím výrazne zjednodušuje bežné čistenie a zvyšuje životnosť ošetreného materiálu.Návod na použitie:

Pred použitím prípravok dôkladne pretrepte. Neriedený prípravok aplikuje priamo na vyčistený (na vyčistenie povrchu alebo odstránenie starej polymérové vrstvy použite POLYMER STRIPPER), zneutralizovaný a vyschnutý povrch a rozotierajte ho POLYMER ROZMÝVÁKEM alebo plochým mopom, a to len v jednom smere. Po zaschnutí (30 - 60 minút) aplikujte druhú vrstvu prípravku (kolmo proti prvej vrstve). Nanášajte 2 až 3 vrstvy prípravku, podľa požadovaného stupňa ochrany. Plocha sa môže zaťažovať po 8 - 12 hodinách (podľa počtu vrstiev, okolitej teploty), po dôkladnom preschnutí a vytvrdnutí ochrannej vrstvy.

spotreba:

2 - 3 l na 100 m 2/1 vrstva. Spotreba je závislá na nasiakavosti ošetrovaného materiálu.

zloženie:

<30% akrylový polymér, 5-15% vosky, Diethyleneglykol monoetyléteru (ES: 203-919-7), <3% fosfáty, <0,1% Benzyl alcohol, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol , Iodopropynyl butylcarbamate

 

 

Výstražné upozornenia:
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia:
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Používajte ochranné okuliare.
P305 + 351 + 338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337 + 313 Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.

Použitie Tvorba ochrannej vrstvy na vodeodolných elastických podlahovinách
Varianta 5 l, 10 l