Antistatický prípravok pre strojné umývanie podláh Dist SP

Antistatický prípravok pre strojné umývanie podláh Dist SP

Veľkosť balenia: 5l

Kód: 030052
Dostupnosť: Skladom
Výrobca: CZ-ALCH
Kategórie: Univerzálne využitie
EAN: 8594067482586
Varianta:
5 l
Vaša cena:
11,86 € s DPH
9,80 € bez DPH
ikona
ikona

ALTUS Professional Dist SP

Neutrálny univerzálny prípravok s antistatickým účinkom a zníženou penivosťou na strojné umývanie podláh (i ručné umývanie). Čistí všetky druhy vodeodolných povrchov (napr. Dlažba, PVC, linoleum, marmoleum, mramor). Vhodný najmä tam, kde je vyžadované zamedzenie vzniku statickej elektriny. Efektívne odstraňuje špinu a nečistoty a nezanecháva šmuhy. Tiež vhodný na umývanie plôch ošetrených polymérovými produkty a podlahovín s PU úpravou. Zanecháva dlhotrvajúcu sviežu vôňu.

Riedenie: roztok 1: 250 - 1: 100 (4 - 10 ml prípravku / 1 l vody) podľa miery znečistenia.

Návod na použitie: Roztok prípravku použite podľa návodu čistiaceho stroja.

Výstražné upozornenia:
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia:
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Používajte ochranné okuliare / tvárový štít.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.

Nebezpečné látky:
Etoxylovaný alkohol C12-14, 7 EO (CAS: 68439-50-9)

Použitie Strojové umývanie podláh - PVC, dlažba, linoleum, sklo, plast, mramor
Varianta 5 l