Bezpečnostná tabuľka - EXIT

Rozmer: 210 x 100 mm; označuje núdzový východ; dostupné v rôznych jazykových mutáciách

Kód: 010E
Dostupnosť: Skladom
Výrobca: CZ
Kategórie: Bezpečnostné značenie
Varianta:
Samolepiaca fólia
Samolepiaca fotoluminiscenčná fólia
Samolepiace fotoluminiscenčné spenené PVC
Vaša cena:
0,60 € s DPH
0,50 € bez DPH
ikona
ikona

Čo tabuľka označuje?

Úniková bezpečnostné značka označujúca textom únikový východ. Tabuľka umožňuje označenie únikového východu pri evakuácii. Možnosť využitia ako doplnkové tabuľky k bezpečnostnej tabuľke únikového východu (obrázok). Toto značenie nájde svoje uplatnenie najmä v budovách, ktoré nie sú vybavené núdzovým osvetlením.

 

Upozornění:

Bezpečnostné značenie podlieha nariadeniu vlády č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci. Predpis zároveň stanovuje kritériá pre vzhľad značky. Určuje správne umiestnenie bezpečnostného značenia. Držte sa všeobecne platných pravidiel pri umiestňovaní značiek, a hlavne dbajte na správnu voľbu značky, dostatočnú údržbu, počet značiek umiestnených v priestore a pozornosť venujte aj zdrojom svetla, ktoré by mohli viditeľnosť značky znížiť. Vyvarujte sa umiestňovaniu väčšieho počtu značiek vedľa seba alebo značiek s podobnou vizualizáciou, ale odlišným významom (môže dôjsť k nepochopeniu alebo zámene).

Rozmery 210 x 100 mm
Varianta Samolepiaca fólia, Samolepiaca fotoluminiscenčná fólia, Samolepiace fotoluminiscenčné spenené PVC