Hasiaci prístroj 3MTM NovecTM 1230 6 kg

Hasebná schopnosť: 21B; objem hasiacej látky: 6 kg; s držiakom pre uchytenie na stenu a manometrom; obsahuje čisté hasivo 3MTM NovecTM 1230

Kód: T6N
Dostupnosť: Skladom
Výrobca: CZ-NOV
Kategórie: Plynové hasiace prístroje
Vaša cena:
619,80 € s DPH
512,23 € bez DPH
ikona
ikona

Prečo si hasiaci prístroj zaobstarať?

Hasiaci prístroj obsahuje čisté hasivo 3MTM NovecTM 1230 (alternatíva k hasiacim prístrojom obsahujúcim fluórované skleníkové plyny).

 

Čo s ním môžeme hasiť?

Primárne je určený na hasenie požiaru v počiatočnej fáze triedy B. Balenie obsahuje hasiaci prístroj s manometrom inštalovaným na ventile, držiakom pre jednoduché uchytenie a typový štítok (s návodom na použitie).

 

Upozornenie:

Prístroj je certifikovaný podľa normy STN EN 3-7.

Prístroj je pod stálym tlakom, ktorý je možné sledovať z nainštalovaného manometra.

Chráňte ho pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia.

Hasiaci prístroj neprerážajte a nevhadzujte do ohňa ani po použití.

Hasivo 3MTM NovecTM 1230
Objem hasiva 6 kg
Špeciálne vlastnosti Ekologický
Triedy požiaru B
Typ T6N