Prípravok na ručné umývanie kobercov KOBERAL

Prípravok na ručné umývanie kobercov KOBERAL

Veľkosť balenia: 1l / 5l / 25l

Kód: 000032
Dostupnosť: Skladom
Výrobca: CZ-ALCH
Kategórie: Univerzálne využitie
Varianta:
1 l
5 l
25 l
Vaša cena:
52 € s DPH
42,98 € bez DPH
ikona
ikona

ALTUS Professional KOBERAL

Penivý prípravok na ručné čistenie kobercov, poťahov a čalúnenia. Čistí do hĺbky, dôkladne a šetrne. Oživuje farby čistených textílií a zabraňuje opätovnému usadzovaniu špiny. Zanecháva sviežu vôňu.

Riedenie: roztok 1:50 (20 ml prípravku / 1 l vlažnej vody)

Návod na použitie: nariedeným napeneným prípravkom vyčistite znečistený povrch pomocou špongie, kefy alebo mechanického tepovače. Penu potom odstráňte opláchnutím alebo odsatím.

Zloženie: <5% neiónové povrchovo aktívne látky, aniónové povrchovo aktívne látky, amfoterné povrchovo aktívne látky, 1-metoxypropán-2-ol, parfum, Limonene, Coumarin, Linalool, alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl alcohol, 2-bromo-2- nitropropane-1,3-diol, Iodopropynyl butylcarbamate, CI 17053

Výstražné upozornenia:
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia:
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Používajte ochranné okuliare / tvárový štít.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337 + P313 Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.

obsahuje:
Etoxylovaný alkohol C12-14, 7 EO (CAS: 68439-50-9)

Použitie Ruční mytí koberců a čalounění
Varianta 1 l, 5 l, 25 l