Univerzálny antistatický čistič Dist

Univerzálny antistatický čistič Dist

Veľkosti balenia: 1l / 5l

Kód: 030097
Dostupnosť: Skladom
Výrobca: CZ-ALCH
Kategórie: Čistiace a dezinfekčné prostriedky
Varianta:
1 l
5 l
Vaša cena:
11,70 € s DPH
9,67 € bez DPH
ikona
ikona

ALTUS Professional Dist

Neutrálny univerzálny prípravok s antistatickým účinkom na umývanie umývateľných plôch, podláh, povrchov a predmetov (napr. Dlažba, PVC, linoleum, marmoleum, sklo, plast, mramor). Je vhodný najmä tam, kde je vyžadované zamedzenie vzniku statickej elektriny. Efektívne odstraňuje špinu a nečistoty a nezanecháva šmuhy. Tiež vhodný na umývanie plôch ošetrených polymérovými produkty a podlahovín s PU úpravou. Zanecháva dlhotrvajúcu sviežu vôňu.

Riedenie: bežná znečistenia 1: 200 - 1: 100 (5 - 10 ml lieku / 1 l vody), väčšom znečistení až 20 ml prípravku / 1 l vody

Výstražné nebezpečnosť aj:
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia:
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Používajte ochranné okuliare / tvárový štít.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.

Nebezpečné látky:
Etoxylovaný alkohol C12-14, 7 EO (CAS: 68439-50-9)

Použitie PVC, dlažba, linoleum, sklo, plast, mramor
Varianta 1 l, 5 l