Havarijná súprava ADR - bez sorbentov kvapalín

Bez sorbentov kvapalín

Kód: HS ADR - A2
Dostupnosť: Do 28 dní
Výrobca: CZ- HE - D
Kategórie: ADR súpravy
Vaša cena:
98 € s DPH
80,99 € bez DPH
ikona
ikona

Havarijná súprava je dôležitou súčasťou všetkých vozidiel, ktoré prepravujú tovar a látky v režime ADR. Jedná sa o nebezpečné veci vymedzené v zákone o cestnej doprave, ako látky a predmety, pre ktorých povahu, vlastnosti alebo stav môže byť v súvislosti s ich prepravou ohrozená bezpečnosť osôb, zvierat a vecí alebo ohrozené životné prostredie. Táto súprava je vhodná k vybavenie vozidiel na prepravu látok a tovaru zaradeného v triedach a podtřídáchdle smernice ADR 2017:

 • 2.2 - plyny nehorľavé a netoxické
 • 2.3 - plyny toxické
 • 6.1 - toxické látky
 • 6.2 - infekčné látky
 • 7A-E-rádioaktívne látky

Havarijná súprava obsahuje:

 • 1 x neiskrivá svietidlo vrátane monočlánkov CE
 • 1 x ochranné okuliare nepriamo vetrané CE, EN 166
 • 1 x ochranné rukavice CE 0321 Cat III (EN 388, EN 374)
 • 1 x ochranná polomaska s filtrami A1B1E1K1P3, CE 0086 (EN 143: 2000)
 • 1 x kvapalina na výplach očí 250 ml, CE 0123
 • 1 x reflexná výstražná vesta CE (EN 340, EN 471, 89/686 / EEC)
 • 1 x výstražný trojuholník
 • 1 x pevná plastová taška so zipsom
Druh sorpcie Bez sorbentů
Hmotnosť 2,3 kg