BETA ABC Dry Chemical Powder prášok 25 kg

Chemický hasiaci prostriedok v podobe prášku balený po 25 kg

Kód: UNI044
Dostupnosť: Skladom
Výrobca: BETA Corporation s.r.o.
Kategórie: Hasiace látky
Vaša cena:
83,50 € s DPH
69,01 € bez DPH
ikona
ikona

Prečo si prášok zaobstarať?

Suchý chemický prášok ABC je hasiaci prostriedok. Nie je povolený na žiadne iné účely. Výrobca nemôže byť považovaný za zodpovedného v prípade nesprávneho alebo irelevantného použitia. Bod tavenia prášku je u teploty vyššie ako +100 °C. Rozpustnosť vo vode je 90 % prášku po niekoľkých hodinách. Tieto údaje sú založené na našich súčasných poznatkoch. Nepredstavujú však záruku žiadneho konkrétneho produktu a nezakladá zákonne platný zmluvný vzťah.

 

Zloženie / Informácie o zložkách

  • Sľuda: (12001-26-2) <5,0
  • Fosforečnan amónny: (7722-76-1) 42,0 + 2,0
  • Síran amónny: (7783-20-2) 46,0 + 2,0
  • Metyl H polysiloxan: (63148-57-2) <1,0

Pri manipulácii aj uskladnení je nutné vyhnúť sa vlhkosti a silne žieravým materiálom a látkam. Nebezpečné produkty rozkladu: Amoniak (> 100 ° C) V prípade použitia požiarneho materiálu je zápach NH3 ťažko zistiteľný.

 

Skladovanie

Pri manipulácii je nutné dodržiavať vhodné podmienky, a to sucho, chlad a obmedziť vibrácie. Zamedzte tvorbe prachu. Pri prechode prášku plastovými rúrkami môže dôjsť k elektrostatickému náboju. Opatrenia pre skladovanie: žiadne nebezpečenstvo.

 

Kontrola a osobné ochrana

Inštalácia a bezpečnostné opatrenia: V prípade pravidelného používania sa odporúča inštalovať systém odsávania prachu. Typ ochrany osôb: Pri manipulácii s chemikáliami je potrebné dodržiavať zvyčajné preventívne opatrenia. Možno použiť rukavice a okuliare.

 

Pokyny k likvidácii

Vlastnmosti možno obnoviť kefovaním a odsávaním. Pri samotnej likvidácii nie je nutná žiadna neutralizácia. Likvidujte normálne ako hnojivo, prostredníctvom schválenej špecializovanej spoločnosti, podľa miestnych a platných predpisov. Je potrebné dodržiavať normy európskej likvidácie č. 160 509- národné, federálne, regionálne alebo komunálne pravidlá.

Vzhľad prášok