HSB 120S - CH - Havarijná súprava - chemická

Kód:
Dostupnosť: Do 4 dní
Výrobca: CZ - HE
Kategórie:
Vaša cena:
438,99 € s DPH
362,80 € bez DPH
ikona
ikona
Táto havarijná súprava disponuje vysokou sorpčnou kapacitou s nádobe s UN kódom. Používa sa najmä vo väčších čerpacích staniciach, skladoch chemikálií a chemických prevádzkach. V tejto chemickej súprave sú sorbenty, ktoré majú charakter hydrofilný a oleofilné a navyše sú vysoko odolné proti pôsobeniu agresívnych chemikálií, silných zásad a kyselín. Používajú sa na likvidáciu únikov nebezpečných agresívnych kvapalín v chemických závodoch aj pri preprave chemikálií. Farba textilných sorbentov je žltá. Tieto sorbenty odporúčame do výrobných prevádzok, skladov a laboratórií, kde sa pracuje s agresívnymi chemikáliami, kyselinami a zásadami. Môže byť vhodným vybavením aj pre väčšie poľnohospodárske prevádzky, kde sa používajú dezinfekčné roztokya kvapalné koncentráty hnojív ... Zloženie havarijnej súpravy: 50 × sorpčná rohož7 × sorpčná had7 × sorpčná polštář10 × sorpčná chemická utěrka1 × havarijný tmel 5 PMPA1 × kanalizačné upchávka 65 × 45 cm1 × ochranné brýle1 × ochranné rukavice (CE 89/686 / EEC) 1 × ochranný respirátor2 × výstražná nálepka "NEBEZPEČNÝ ODPAD" 2 × vrece na použité sorbenty1 × výstražná páska 100 m2 × chemické světlo1 × sud s objemom 120 ls vekom a UN kódom sorpčná kapacita: 93L