HSPS 240 - CH - Havarijná súprava - chemická

Kód:
Dostupnosť: Do 4 dní
Výrobca: HE - Č
Kategórie:
Vaša cena:
601,63 € s DPH
497,21 € bez DPH
ikona
ikona
Táto havarijná súprava je veľká mobilná súprava určená do veľkých výrobných prevádzok, skladov chemických či akýchkoľvek iných nebezpečných látok alebo logistických hal.Souprava predstavuje ideálnu kombináciu veľké sorpčnou kapacity, vysoké mobility a priaznivej obstarávacej ceny.Umožňuje zasiahnuť pri úniku nebezpečných látok okamžite, efektívne a na akomkoľvek mieste vo výrobnej hale.V tejto chemickej súprave sú sorbenty, ktoré majú charakter hydrofilný a oleofilné a navyše sú vysoko odolné proti pôsobeniu agresívnych chemikálií, silných zásad a kyselín. Používajú sa na likvidáciu únikov nebezpečných agresívnych kvapalín v chemických závodoch aj pri preprave chemikálií. Zloženie havarijnej súpravy: 200 × sorpčná rohož6 × sorpčná had6 × sorpčná polštář10 × sorpčná chemická utěrka1 × sypký sorbent SK 11 × havarijný tmel 10 PMPA1 × kanalizačné upchávka 65 × 45 cm1 × ochrannej brýle1 × ochranné rukavice (CE 89/686 / EEC) 1 × ochranný respirátor4 × výstražná nálepka "NEBEZPEČNÝ ODPAD" 4 × vrece na použité sorbenty1 × výstražná páska 100 m2 × chemické světlo1 × metlička a lopatka1 × plastová mobilné nádoba 240 l Sorpčná kapacita 205 litrov