HSTS - CH - Havarijná súprava - chemická

Kód:
Dostupnosť: Do 4 dní
Výrobca: CZ - HE
Kategórie:
Vaša cena:
85,56 € s DPH
70,71 € bez DPH
ikona
ikona
Táto havarijná súprava je malá, vysoko mobilné ekologická súprava určená pre dielne, garáže, alebo priamo pre vozidlá prepravujúce nebezpečné látky. Ich výhodou je nízka hmotnosť, ľahká prenosnosť, možnosť okamžitého použitia a jednoduchá manipulace.Souprava je určená k rýchlemu zásahu pri úniku látok ak následnému upratovania. Ich prostredníctvom tak možno predísť závažnejším ekologickým haváriám a významným škodám na majetku.V tejto chemickej súprave sú sorbenty, ktoré majú charakter hydrofilný a oleofilné a navyše sú vysoko odolné proti pôsobeniu agresívnych chemikálií, silných zásad a kyselín. Používajú sa na likvidáciu únikov nebezpečných agresívnych kvapalín v chemických závodoch aj pri preprave chemikálií. Zloženie havarijnej súpravy: 20 × sorpčná rohož2 × sorpčná had1 × havarijný tmel 5 PMPA1 × ochrannej brýle1 × ochranné rukavice (CE 89/686 / EEC) 1 × ochranný respirátor1 × výstražná nálepka "NEBEZPEČNÝ ODPAD" 1 × vrece na použité sorbenty1 × pevný plastový obal so zipsom Sorpčná kapacita 23 litrov