Druh hasiaceho prostriedku

Hmotnosť hasiva

Využitie

Automatické hasiace prístroje a prostriedky

Automatické hasiace prístroje sú veľmi účinné a moderné zariadenia. Používajú sa najmä v neprístupných alebo uzavretých priestoroch a ich výhodou je, že nevyžadujú obsluhu človeka. Fungujú úplne automaticky a sú určené k umiestneniu na strop alebo stenu. Tieto prístroje ponúkame vo variante práškovej alebo s obsahom ekologického hasiva - SACLON. Ďalšou variantou sú automatické hasiace prostriedky a zariadenia, ktorých inštalácia je veľmi jednoduchá. Vďaka nim si môžete zabezpečiť pred požiarom napríklad motorový priestor svojho automobilu (Car Viper) alebo kuchyňu (KitJet).


Filtrovanie
ikona