ABSODAN DN 2 - Sypký sorbent Universal 20 kg

Sorpčná kapacita - 25 l

Kód: DN 2
Dostupnosť: Do 4 dní
Výrobca: CZ- HE - D
Kategórie: Sorbenty sypké
Vaša cena:
34 € s DPH
28,10 € bez DPH
ikona
ikona

Sypký sorbent Absodan Universal 20 kg je k dostaniu vo forme drobných granúl, ktorých vysoká poréznosť zaisťuje výbornú a rýchlu sorpciu. Prostriedok je chemicky inertné a vyznačuje sa nízkou prašnosťou. Absorbovaná tekutina zostáva vo vnútri aj pri rozdrvení granúl.

Asfaltové alebo betónové plochy zostanú po aplikácii sorbentu dokonale suché, a preto je už dávno využívaný hasičskými záchrannými zbormi pri likvidácii únikov kvapalín pri dopravných nehodách.

 

Je vhodný k upratovaniu:

  • nebezpečných kvapalín a niektorých chemikálií
  • tukov a olejov
  • ropných látok
  • vody a vodných roztokov

Sorbent nemožno použiť pre likvidáciu úniku kyseliny fluorovodíkovej a vysoko koncentrovaných roztokov hydroxidu sodného (nad 50%).

Certifikát MPA / NRW č. 22 001 0465 14
Druh sorpcie chemická
Hmotnosť 20 kg
Klasifikácia odpadu 15 02 02/15 01 02
Materiál kalcinovaný Moler
Možnosť likvidácie skládkovania
Objem cca 34 l
Sorpčná kapacita 25 l
Trieda ochrany IIIR