ABSODAN DN 3 - Sypký sorbent Super Plus 10 kg

Sorpčná kapacita - 13 l

Kód: DN 3
Dostupnosť: Do 4 dní
Výrobca: CZ- HE - D
Kategórie: Sorbenty sypké
Vaša cena:
27 € s DPH
22,31 € bez DPH
ikona
ikona

Sypký sorbent Absodan Super Plus 10 kg je k dostaniu vo forme drobných granúl, ktorých vysoká poréznosť zaisťuje výbornú a rýchlu sorpciu. Prostriedok je chemicky inertné a vyznačuje sa nízkou prašnosťou. Absorbovaná tekutina zostáva vo vnútri aj pri rozdrvení granúl.

Asfaltové alebo betónové plochy zostanú po aplikácii sorbentu dokonale suché, a preto je už dávno využívaný hasičskými záchrannými zbormi pri likvidácii únikov kvapalín pri dopravných nehodách.

 

Je vhodný k upratovaniu:

  • nebezpečných kvapalín a niektorých chemikálií
  • tukov a olejov
  • ropných látok
  • vody a vodných roztokov

Sorbent nemožno použiť pre likvidáciu úniku kyseliny fluorovodíkovej a vysoko koncentrovaných roztokov hydroxidu sodného (nad 50%).

Certifikát MPA / NRW č. 22 000 9393 12
Druh sorpcie chemická
Hmotnosť 10 kg
Klasifikácia odpadu 15 02 02/15 01 02
Materiál kalcinovaný Moler
Možnosť likvidácie skládkovania
Objem cca 17 l
Sorpčná kapacita 13 l
Trieda ochrany IIIR