EuSORB MP 5 - Upratovacia sorpčná drvina 5 kg

Sorpčná kapacita - 68 l

Kód: MP 5
Dostupnosť: Do 4 dní
Výrobca: CZ- HE - D
Kategórie: Sorbenty sypké
Vaša cena:
43 € s DPH
35,54 € bez DPH
ikona
ikona

Univerzálny upratovacia sorpčná drvina 5 kg, vyrobená z polypropylénové mikrovlákenné textílie zaručuje rýchlu a vysokú sorpciu uniknutých kvapalín najmä vďaka malým a jemným vláknam vyčnievajúcim z drviny.

 

Uplatníte v dielňach, autoservisoch alebo pri haváriách, kde došlo k úniku

  • riedených chemikálií
  • emulzií
  • olejov a tukov

 

Neodporúčame sorpčná drvina používať vo veternom počasí a na sorpciu rozpúšťadiel na báze xylénu.
Čistý sorbent je možné recyklovať alebo spaľovať. Znečistený je nutné likvidovať podľa vlastností absorbovaných kvapalín.

Druh sorpcie univerzálna
Hmotnosť 5 kg
Klasifikácia odpadu 15 02 02/15 01 02
Materiál polypropylén
Možnosť likvidácie spaľovanie
Objem cca 70 l
Sorpčná kapacita 68 l