UNI-SAFE UN 1 - Sypký sorbent 5 kg

Sorpčná kapacita - voda 375l | olej 13l

Kód: UN 1
Dostupnosť: Do 4 dní
Výrobca: CZ- HE - D
Kategórie: Sorbenty sypké
Vaša cena:
158 € s DPH
130,58 € bez DPH
ikona
ikona

Sypký sorbent UNI-SAFE 5 kg je vhodný na sorpciu všetkých kvapalín, najmä však pri likvidáciu únikov agresívnych chemikálií, najmä potom kyseliny sírovej, dusičnej a chlorovodíkovej. Bráni odparovaniu žieravých plynov do ovzdušia.

 

Je schopný absorbovať uniknutej kvapaliny až do výšky 75násobku svojej vlastnej hmotnosti a zároveň funguje ako chemický indikátor pH

  • pri kontakte s kyselinami - žltá
  • pri kontakte so zásadami - červená

 

Je vhodný do prevádzok v ktorých sa vyskytujú nebezpečné agresívne kvapaliny. Udržujú čistotu a bezpečnosť na pracoviskách tiež vďaka nízkej prašnosti.

Certifikát MPA / NRW č. 22 001 0890
Druh sorpcie chemická
Hmotnosť 5 kg
Klasifikácia odpadu 15 02 02/15 01 02
Materiál zmes kryštalických minerálov
Možnosť likvidácie skládkovanie
Objem cca 13 l